Ke: S Kositom na večné časy?

Autor: Alfonz Halenár | 5.5.2010 o 21:25 | Karma článku: 3,66 | Prečítané:  1361x

Kosit a.s. je firma podnikajúca v zbere a zneškodnení komunálneho odpadu (KO). Mesto Košice má 34%-ný podiel v a.s. Apr27 2010 sa poslanci Košíc uzniesli, že bude mať monopol na ďalších 10 rokov v KO. Ako poslanec mesta som dal protinávrh. Aby mesto namiesto predĺženia zmluvy s Kositom oslovilo firmy pôsobiace na trhu s KO v SR a vymenoval som požiadavky, aké majú splniť. Aby komisia vybrala najmenej 2 firmy. Poslanci môj návrh odmietli. Hlasovanie: 9za, 10proti, 25zdrž.

 

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice

ukladá riaditeľovi magistrátu mesta Košice

a)      vyzvať relevantné obchodné spoločnosti pôsobiace v SR na trhu so zberom komunálneho odpadu, aby v súvislosti s termínom platnosti zmluvy s firmou Kosit predložili svoj ekonomický, finančný a technický plán a projekty na zabezpečenie zberu a zneškodnenia, resp. využitia komunálneho odpadu v meste Košice.

b)      za relevantné obchodné spoločnosti považovať všetky, ktoré v súčasnosti zabezpečujú zber komunálneho odpadu v mestách SR s počtom obyvateľov nad 50 tisíc.

c)      aby vo výzve uviedol nasledovné:

-          projekt musí zodpovedať súčasnej, eventuálne byť pripravený na novú legislatívu v SR, EÚ a trendom v EÚ. Záujemcom oskytnúť všetky k tomu potrebné podklady

-          potrebné podklady pre popis súčasného stavu možno získať

-          želaný stav po spustení projektu znamená stav k zmluvne dohodnutým dátumom. Želaný stav projektu/ov je definovaný takto:

1. stav ihneď po spustení.

a/ zabezpečuje zberné nádoby každého druhu podľa systému zberu pre domácnosti, pre

podnikateľov, pre záhradkárske a chatové osady, pre triedený zber,

b/ vykonáva odvoz odpadu z domácností a od podnikateľov a komunálneho odpadu

uloženého na stanovisku zbernej nádoby mimo zbernej nádoby (napr. pvc sáčky, vrecia,

kartóny, krabice) zo záhradkárskych a chatových osád, pravidelný /najmenej 2x do roka/

odvoz objemového odpadu,

c/ vykonáva pravidelnú očistu plochy stanovišťa zbernej nádoby,

d/ prevádzkuje zberné dvory pre všetky druhy komunálnych odpadov skupiny 20 Katalógu

odpadov a pre drobné stavené odpady,

e/ zabezpečuje zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v súlade so zákonom a ďalšími

všeobecne záväznými právnymi predpismi,

g/ monitoruje a kontroluje vhodnosť zberných nádob a stanovísk zberných nádob a oznamuje

písomnou formou alebo elektronickou formou zistené skutočnosti objednávateľovi na

príslušné oddelenie Magistrátu mesta Košice.

h/ ďalšie činnosti podľa požiadavky objednávateľa.

i/ trvanie zmluvy s dodávateľom bude zodpovedať ekonomickému, finančnému a technickému plánu projektu.

 

2. priebežný stav:

a/cena jednotlivých služieb od dodávateľa bude tvoriť celok, ktorý bude podliehať posudzovaniu mestom Košice. Dohodnutá cena bude platiť jeden rok.

b/ zabezpečenie zberu jednotlivých komponentov komunálneho odpadu - biologického, papiera, skla, plastov a časti z výmien vnútorného vybavenia bytov

c/  zabezpečenie trendu zvyšujúceho sa objemu a váhy zberu separovaného odpadu spracovaného dodávateľom. To bude slúžiť ako podklad pre prípadné ďalšie predĺženie zmluvy, spolu s vyhodnotením plnenia zmluvy a jej výhodnosti pre mesto.

d/ kontrola služieb dodávateľa zabezpečovaná ako jeho pracovníkmi, tak organizáciami z oblasti starostlivosti o životné prostredie s poverením od mesta.

e/ dodávateľ umožní mestom poverenej inštitúcii pravidelné aj námatkové kontroly dohodnutých parametrov aj v tých priestoroch a zariadeniach, ktoré používa na zabezpečenie zmluvy.

 

Bolo rozhodnuté, že projekty vyhodnotí komisia.

Zloženie:  jeden predstaviteľ magistrátu mesta Košice, jeden člen komisie Životného prostredia, dvaja poslanci za koalíciu KDH/SDKÚ-DS/SMK, jeden za ostatných, jeden člen delegovaný primátorom mesta, jeden z tímu ktorý sa zúčastníl projektu predĺženia zmluvy s Kositom.

 

Poverenie: komisia z predložených projektov vyhodnotí a rozhodne o funkčnom modeli pre zber a znehodnotenie komunálneho odpadu pre mesto a to najmenej od dvoch dodávateľov. Toto vyhodnotenie predloží verejnosti aj poslancom na ďalšie posúdenie riadnym postupom, ako pri schvaľovaní bodov rokovania MZ.

 

Začiatok a ukončenie práce komisie: 15.4. 2010, 15.10. 2010

 

Termín: 15.10.2010, zodpovedný: riaditeľ MMK.

Priebežné termíny zabezpečuje riaditeľ MMK a predseda alebo poverený člen komisie po jej vytvorení.

 

 

predložil A. Halenár                                                                                      Košice apr12 2010

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Škandál Kolíková? Niekomu asi preskočilo

Čo hovorí o koalícii kauza ministerky spravodlivosti.


Už ste čítali?