Ke: S Kositom na večné časy?

Autor: Alfonz Halenár | 5.5.2010 o 21:25 | Karma článku: 3,66 | Prečítané:  1157x

Kosit a.s. je firma podnikajúca v zbere a zneškodnení komunálneho odpadu (KO). Mesto Košice má 34%-ný podiel v a.s. Apr27 2010 sa poslanci Košíc uzniesli, že bude mať monopol na ďalších 10 rokov v KO. Ako poslanec mesta som dal protinávrh. Aby mesto namiesto predĺženia zmluvy s Kositom oslovilo firmy pôsobiace na trhu s KO v SR a vymenoval som požiadavky, aké majú splniť. Aby komisia vybrala najmenej 2 firmy. Poslanci môj návrh odmietli. Hlasovanie: 9za, 10proti, 25zdrž.

 

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice

ukladá riaditeľovi magistrátu mesta Košice

a)      vyzvať relevantné obchodné spoločnosti pôsobiace v SR na trhu so zberom komunálneho odpadu, aby v súvislosti s termínom platnosti zmluvy s firmou Kosit predložili svoj ekonomický, finančný a technický plán a projekty na zabezpečenie zberu a zneškodnenia, resp. využitia komunálneho odpadu v meste Košice.

b)      za relevantné obchodné spoločnosti považovať všetky, ktoré v súčasnosti zabezpečujú zber komunálneho odpadu v mestách SR s počtom obyvateľov nad 50 tisíc.

c)      aby vo výzve uviedol nasledovné:

-          projekt musí zodpovedať súčasnej, eventuálne byť pripravený na novú legislatívu v SR, EÚ a trendom v EÚ. Záujemcom oskytnúť všetky k tomu potrebné podklady

-          potrebné podklady pre popis súčasného stavu možno získať

-          želaný stav po spustení projektu znamená stav k zmluvne dohodnutým dátumom. Želaný stav projektu/ov je definovaný takto:

1. stav ihneď po spustení.

a/ zabezpečuje zberné nádoby každého druhu podľa systému zberu pre domácnosti, pre

podnikateľov, pre záhradkárske a chatové osady, pre triedený zber,

b/ vykonáva odvoz odpadu z domácností a od podnikateľov a komunálneho odpadu

uloženého na stanovisku zbernej nádoby mimo zbernej nádoby (napr. pvc sáčky, vrecia,

kartóny, krabice) zo záhradkárskych a chatových osád, pravidelný /najmenej 2x do roka/

odvoz objemového odpadu,

c/ vykonáva pravidelnú očistu plochy stanovišťa zbernej nádoby,

d/ prevádzkuje zberné dvory pre všetky druhy komunálnych odpadov skupiny 20 Katalógu

odpadov a pre drobné stavené odpady,

e/ zabezpečuje zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v súlade so zákonom a ďalšími

všeobecne záväznými právnymi predpismi,

g/ monitoruje a kontroluje vhodnosť zberných nádob a stanovísk zberných nádob a oznamuje

písomnou formou alebo elektronickou formou zistené skutočnosti objednávateľovi na

príslušné oddelenie Magistrátu mesta Košice.

h/ ďalšie činnosti podľa požiadavky objednávateľa.

i/ trvanie zmluvy s dodávateľom bude zodpovedať ekonomickému, finančnému a technickému plánu projektu.

 

2. priebežný stav:

a/cena jednotlivých služieb od dodávateľa bude tvoriť celok, ktorý bude podliehať posudzovaniu mestom Košice. Dohodnutá cena bude platiť jeden rok.

b/ zabezpečenie zberu jednotlivých komponentov komunálneho odpadu - biologického, papiera, skla, plastov a časti z výmien vnútorného vybavenia bytov

c/  zabezpečenie trendu zvyšujúceho sa objemu a váhy zberu separovaného odpadu spracovaného dodávateľom. To bude slúžiť ako podklad pre prípadné ďalšie predĺženie zmluvy, spolu s vyhodnotením plnenia zmluvy a jej výhodnosti pre mesto.

d/ kontrola služieb dodávateľa zabezpečovaná ako jeho pracovníkmi, tak organizáciami z oblasti starostlivosti o životné prostredie s poverením od mesta.

e/ dodávateľ umožní mestom poverenej inštitúcii pravidelné aj námatkové kontroly dohodnutých parametrov aj v tých priestoroch a zariadeniach, ktoré používa na zabezpečenie zmluvy.

 

Bolo rozhodnuté, že projekty vyhodnotí komisia.

Zloženie:  jeden predstaviteľ magistrátu mesta Košice, jeden člen komisie Životného prostredia, dvaja poslanci za koalíciu KDH/SDKÚ-DS/SMK, jeden za ostatných, jeden člen delegovaný primátorom mesta, jeden z tímu ktorý sa zúčastníl projektu predĺženia zmluvy s Kositom.

 

Poverenie: komisia z predložených projektov vyhodnotí a rozhodne o funkčnom modeli pre zber a znehodnotenie komunálneho odpadu pre mesto a to najmenej od dvoch dodávateľov. Toto vyhodnotenie predloží verejnosti aj poslancom na ďalšie posúdenie riadnym postupom, ako pri schvaľovaní bodov rokovania MZ.

 

Začiatok a ukončenie práce komisie: 15.4. 2010, 15.10. 2010

 

Termín: 15.10.2010, zodpovedný: riaditeľ MMK.

Priebežné termíny zabezpečuje riaditeľ MMK a predseda alebo poverený člen komisie po jej vytvorení.

 

 

predložil A. Halenár                                                                                      Košice apr12 2010

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Mikloško: Zrušiť protest bolo správne. Dosiahlo sa viac, než sa nám pred mesiacom snívalo

Ak by organizátori pokračovali, museli by žiadať aj odchod Kisku, myslí si.

KOMENTÁRE

Najviac milujú ľahostajnosť našu každodennú

A preto sa zľakli, lebo námestia zrazu vyvetrali zatuchnuté miestnosti.

KOMENTÁRE

On naozaj nechápe (píše Ivan Mikloš)

Fico nebol na námestí v novembri 1989 a nebol tam ani v piatok.


Už ste čítali?